Суспільство  |  31.10.18  |  середа
 

Вчителі зможуть піти в однорічну відпустку

Новий закон "Про освіту" дає українським вчителям право піти у творчу відпустку терміном до 1 року.

Відповідно до нового закону "Про освіту", українські вчителі мають право піти у творчу відпустку терміном до одного року.

Про це зазначено на офіційному порталі "Нової української школи".

Однорічну відпустку будуть враховувати в педагогічний стаж. Однак взяти її можна лише раз на 10 років. Усі можливі підстави, на яких вчителі можуть взяти однорічну відпустку, зазначено в Кодексі законів про працю.

"Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України", - зазначено у Статті 77.

У законі "Про відпустки" подано таке саме визначення "творчої відпустки" (Стаття 16). І так само подається посилання на Постанову Кабміну, яка має це питання регулювати.

"Творчі   відпустки   надаються   працівникам  підприємств, установ та організацій незалежно від форм  власності  за  основним місцем  їх  роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук,  для написання  підручника,  а також монографії, довідника тощо", - зазначено в Постанові Кабміну 1998 року №45 "Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток".

Згідно з цією Постановою, творча відпустка для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою. Ця творча відпустка надається за заявою працівника та довідкою видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік.

Якщо над науковою роботою працює авторський колектив, то взяти творчу відпустку може лише один автор за згодою усіх членів колективу. Відповідно зберігаються місце педагога та його заробітна плата.

Законне право на таку відпустку є, однак механізму реалізації поки немає. У Постанові №45 зазначено умови та порядок відпустки, яка триває до 3 місяців, але про однорічну відпустку ще нічого не має. Тому спочатку потрібно дочекатися виписаних механізмів реалізації такого права, а тоді вже просити творчий "відпочинок" на рік.

 

 
 

Коментарі (0) перегляди: 855

 

Популярні новини на інших новинних ресурсах